Reiki zaštitnog balona

Reiki zaštitnog balona je metoda psihičke zaštite koja je vrlo jednostavna za korištenje. Njegova je svrha da nam osigura čvrsti zaštitni sloj-balon, koji nas štiti od negativnih energija i psihičkih napada iz vana, dok je istovremeno propustan za pozitivnu energiju mira i ljubavi. Balon nam daje osjećaj veselja, radosti i bezbrižnosti, te nas odvaja od stanja zabrinutosti i depresije. Jednom riječju-drži nas u harmoniji. 

Kada prizovemo Reiki zaštitnog balona, vizualiziramo kako nas okružuje sjajna bijelo plavičasta svijetlost. Sporo i duboko disanje može nam pomoći kod vizualiziranja. Jednom kada smo inicirani u energiju zaštitnog balona, ovaj sistem radi putem vizualizacije. 

Kod inicijacije u živo druge osobe,prvo se sa njom energetski povežemo, stanemo joj iza leđa i zamolimo za njenu inicijaciju u Reiki zaštitnog balona. Inicijacija na daljinu zahtjeva povezivanje sa višim Ja osobe koja prima Reiki energiju. Kada se povežemo zamolimo  za njenu inicijaciju u Reiki zaštitnog balona za najviše dobro te osobe i za najviše dobro svih.

 

 Inicijacije u živo i na daljinu.

Certifikat i uputstva za rad.