Money Reiki - Reiki novca

 

Reiki novca nam pomaže da steknemo sposobnost zarađivanja i upravljanja novcem za naše najviše dobro. Isto tako pomaže i planetu podižući energiju koja okružuje novac.

 

Reiki novca radi na iscjeljenju energija: novca; naše osobne energije; zemlje u kojoj živimo; obitelji i kruga ljudi u kojem se krećemo. Cilj Reikija novca je oplemeniti sve te energije čistom frekvencijom koja dolazi direktno od Izvora.

Reiki novca ne garantira trenutačni uspjeh, ali putem njegove primjene  i  poduzimanjem usmjerenih akcija možemo postepeno savladati naše financijske probleme. Vremenski period varira u odnosu na ozbijljnost situacije.

Reiki novca se manje bazira na općenitom obilju, a više na čišćenju negativnih programa, blokada povezane sa novcem i manifestiranju novca. 

S vremenom će vaš energetski sistem postati jači, a vi ćete biti  ćišći, zdraviji, radosniji, uspješniji i bogatiji ! 

REIKI NOVCA ili MONEY REIKI  ima mogućnost iniciranja u 3. stupnja: 

1.stupanj: praktičar

2.stupanj:  Majstor

3.stupanj: –Veliki Majstor/Učitelj

 

 I stupanj: praktičar

1. Simbol koristimo simbol valute zemlje u kojoj živimo i simbol za Europu. Simbole valute šaljemo kako bi dali i primili energiju. Upisujemo ih u banknote, kartice, banke- sa zahvalnošću i blagoslovom. Možemo ih poslati u sve izvore zarade, alate za rad, pisane materijale, web stranice i sve ostale materijale koji idu prema van te obavještavaju ljude o vašem poslu. Sa prvim simbolom osim što pomažemo sebi, utjećemo i na globalno povišenje frekvencije novca. Time novac poprima bijelo zlatni sjaj. Upotrebljava se za izradu novčanog magneta. Od npr. nakita možemo napraviti magnet koji privlaći financijsko obilje u naš život. 

II stupanj: Majstor

2. Simbol koristi se kao završni simbol kod manifestacije stvari. Najprikladnije ga je koristiti sa pisanim željama koje se stavljau u posebnu kutiju, te ju zapečatiti sa simbolom manifestacije. Osim toga simbol koristimo za sebe i na sebi. 

3. Simbol koristi se kod iscjeljenja i kod inicijacije. Čisti karmu vezanu za novac, transmutira i otpušta. 

Sa drugim stupnjem Reikija novca možemo prenositi Znanje prvog i drugog stupnja putem inicijacije.

 III stupanj: Veliki Majstor Učitelj

4. Simbol čišćenja. Kompleksniji je od trećeg simbola. Radi na otpuštanju negativne karme i energije sa fizičkog, emocionalnog i mentalnog plana. Osim na sebi i drugima, koristimo ga  i na financijskim papirima, nasljedstvima, kreditima isl. 

5. Simbol manifestacije i afirmacije. Koristimo ga za privlačenje stvari i života kakav želimo na način da ga kod vizualizacije upisujemo u dlanove. Radimo i sa afirmacijama poput:“Ja sam financijski sigurna!; Imam dovoljno financijskih sredstava za sve moje potrebe!; Bogata sam!“. 

6. Simbol novčanog magneta. Postajemo magnet za privlačenje novca, stvari i svega što želimo privući. 

 Reiki novca  koristi se kao iscjeljujuća energija na svim nivoima. Možemo ga kombinirati i sa drugim vrstama Reikija npr: Usui Reikijem; Kundalini Reikijem; Shamballom...kako bi što dublje zahvatili sve aspekte našeg života i potaknuli pozitivne promjene.

 MONEY REIKI ili REIKI NOVCA je vrlo močna i učinkovita tehnika manifestiranja obilja novca !

 

Inicijacije uživo i na daljinu:

Certifikat i uputstva za rad.