Anđeoski kontakt

„Anđeoski kontakt Reiki“ utire put komunikaciji sa anđelima te nas iscjeljuje na svim nivoima.

Anđeli su sretni da pomažu i uvijek će se odazvati našem pozivu. Udovoljavajući našoj molbi, oni će napraviti sve što smatraju da je za naše najviše dobro u tom trenutku. Anđeli su ovdje da služe i najdraže im je pomagati onima koji si i sami već pomažu.

„Anđeoski kontakt Reiki“ima tri stupnja: 

1. stupanj

„Komunikacija sa Anđelima“

Senzibilizira nas i budi za svjesno povezivanje sa Anđelima.

Oni će nadgledati i ubrzati naš duhovni razvoj i donijeti promjene u sva područja našeg života. Uz njihovu prisutnost rasti ćemo u ljubavi, suosjećanju, snazi, budnosti, mudrosti i spoznaji. Na ovaj način Anđeli donose svoje kvalitete u naš život.

 2. stupanj

„Anđeli iscjelitelji “

Rad sa grupom Anđela zaduženim za fizičko iscjejenje. Zovemo ih kod nelagode, boli, bolesti, ozljeda i kod oporavka.

 3.stupanj

„Viši Anđeli iscjelitelji“

Rad sa grupom Anđela koji rade na emocionalnom i mentalnom iscjeljenju. Zovemo ih za emocionalne probleme i traume te za stare mentalne obrasce ponašanja, mentalne  smetnje, strahove, panične napade idr. 

Sve tri grupe Anđela zovemoAnđeoski kontaktKod zaziva trebamo precizirati koju grupu Anđela zovemo, u protivnom raditi će sve tri grupe zajedno. Dakle,ako želimo zvati prvu, drugu ili treću skupinu posebno-to svakako trebamo naglasiti! 

 

Ovaj istem nema preduvjeta. Ima tri stupnja koji se dobivaju kroz jednu Inicijaciju.

Inicijacije uživo i na daljinu.

Certifikat i uputstva za rad.

Anđeoske boje Reiki